مسول روابط عمومی :

مدیریت سایت : ۰۹۱۱۸۴۷۱۸۳۰ آقای دانشمند

تلفن دفتر هیئت :

آدرس: گیلان-رشت-ورزشگاه عضدی