برگزاری کارگاه آموزشی “اصول کمپینگ و شب مانی در ورزش کوهنوردی” هیئت تالش

برگزاری کارگاه آموزشی “اصول کمپینگ و شب مانی در ورزش کوهنوردی”
مدرس: آقای فرزین غلامین
هیات تالش، ۱۵ اسفند ۹۶