حضور و تقدیر از نايب رييس هیأت استان در دهمين همايش راهبردی نواب رييس

تقدير از نايب رييس هیأت كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گيلان در دهمين همايش راهبردی نواب رييس هیأت های كوهنوردی و صعودهای ورزشی سراسر كشور به پاس برگزاری شكوهمند نهمين دوره اين همايش در استان گيلان

همدان ۱۹ الی ۲۰ ارديبهشت ۹۷