دعوت به جلسه هم انديشی جهت پيشبرد ورزش كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گيلان

جلسه هم انديشی جهت پيشبرد ورزش كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گيلان با حضور مسئولين هيأت های شانزده گانه و نواب رييس و فعالين ورزش كوهنوردی و صعودهای ورزشی

🔸زمان: سه شنبه مورخ ٩٧/٤/٥ ساعت ١٦ الی ١٩
🔸مكان: سالن اجتماعات مجتمع المپيك اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
🔸آدرس: خيابان نامجو، ابتدای بلوار منظريه

بدينوسيله از تمامی همنوردان و دلسوزان كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گيلان جهت دريافت نقطه نظرات و ديدگاه ها در ارتباط با ورزش كوهنوردی و صعودهای ورزشی دعوت بعمل می آيد.