اجرای هفتمین اردوی تیم منتخب استان

اجرای هفتمین اردوی تیم منتخب استان توسط کارگروه هیمالیانوردی

در تاریخ یکم تیر ماه نود و هفت

با حضور و همراهی جناب آقای شهرام فرهنگی

در منطقه ی ماسوله