همنورد دوست داشتنى و با اخلاق ، رسول ميرابراهيمى ، آسمانى شد

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست…
همنورد دوستداشتنى و با اخلاق ما، رسول ميرابراهيمى عزيز، آسمانى شد…
مصیبت وارده را به خانواده وى و جامعه كوهنوردى تسلیت عرض می نمایيم…