قهرمان ، قهرمانانه رفت

سید مصطفی رضا زاده قهرمان و سرمربی اسبق تیم ملی کیک بوکسینگ،موی تای کشور در هنگام نجات چندتن از آسیب دیدگان تصادف در جاده رستم آباد به رشت دچار سانحه شد و در گذشت.

مصیبت وارده را به خانواده وى و جامعه ورزشی تسلیت عرض می نمایيم…