اولین اردوی انتخابی تیم ۹۷ کارگروه هیمالیانوردی

در راستای اجرای اردوهای تیم منتخب استان
به آگاهی می‌رساند
اولین اردوی انتخابی تیم ۹۷ از ساعت ۰۶:۰۰ روز جمعه یازدهم آبان‌ماه در شهرک ماسوله آغاز و در پایان همان روز در آن منطقه به پایان خواهد رسید.

خواهشمند است نفرات دعوت‌شده به شرح فهرست زیر، مدارک و لوازم مورد نیاز را به منظور شرکت در اردوی یادشده با خود به همراه داشته باشند.

لوازم و تجهیزات مورد نیاز در برنامه:
کارت بیمه‌ی ورزشی (به همراه داشتن اصل کارت بیمه الزامی می باشد)
کفش، پوشاک و تجهیزات مناسب فصل
آب و غذا به میزان مصرف شخصی