اسامی پژوهشگران طرح مسیر سبز کوهستان به ترتیب حروف الفبا

اسامی پژوهشگران طرح مسیر سبز کوهستان به ترتیب حروف الفبا

 

 

عبدالله اشتری                                                               کارشناس کوهستان و مدرس بهمن

فرشته تالش انسان دوست                                                           کارشناس علوم اجتماعی

دکتر رضا خوشرفتار                                                                         کارشناس ژئومورفولوژی

دکتار محمد دهدار درگاهی                                                               کارشناس محیط زیست

علیرضا صدری                                                                         مربی و کارشناس کوهنوردی

نیما فرید مجتهدی                                                                   کارشناس جغرافیا و آب و هوا

مصطفی قامتی       مدرس کوه نوردی و رئیس هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان گیلان

دکتر سمانه نگاه                                                                              کارشناس هواشناسی

 

شیوه نامه «مسیر سبز کوهستان»؛ راهبردی در جهت حفاظت از محیط زیست کوهستان و کوه‌نوردی امن … / در سایت فدراسیون دریافت و بخوانید :
https://msfi.ir/ArticleView/Index/16353

 

کانال “هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان”
Channel ️🆔 ➡️ @gilanclimb