کروکی مسیرهای سنگنوردی استان گیلان

 

ضمن سپاس از آقای مهراد مسلم و اعضای کارگروه صعودهای ورزشی استان ،کروکی مسیرهای سنگنوردی استان که توسط ایشان تهیه شده است جهت استفاده کلیه همنوردان بصورت روزانه در همین کانال ارسال می گردد
کانال “هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان”
Channel ️🆔 ➡️ @gilanclimb
Website ➡️ http://gilanclimb.ir/