مسابقه صعود و فرود با طناب بانوان به مناسبت هفته ی تربیت بدنی