اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی هیات پزشکی ورزشی استان گیلان