فراخوان به افراد دارای مدرک داخلی و فدراسیون جهانی داوری و طراحی در رشته کوهنوردی با اسکی

به گزارش سایت فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران : به آگاهی می‌رساند؛ افرادی که دارای مدرک داخلی و فدراسیون جهانی داوری و طراحی در رشته کوهنوردی با اسکی می‌باشند، تصویر مدرک خود را جهت بررسی و یکسان‌سازی از طریق واتساپ به شماره آقای رضا طهماسبی دبیر کمیته کوهنوردی با اسکی (به شماره ۰۹۱۲۶۰۵۰۶۲۳) ارسال نمایند.