هشدار فعاليت سامانه بارشي قوي و سرد براي روزهاي پنجشنبه و جمعه(١١ و ١٢ آذر ١٤٠٠)

به گزارش سایت فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران :هشدار فعاليت سامانه بارشي قوي و سرد براي روزهاي پنجشنبه و جمعه(١١ و ١٢ آذر ١٤٠٠)

از اواخر وقت چهارشنبه سامانه بارشي قوي و سرد از سمت شمالغرب وارد كشور مي شود

☑️طي پنجشنبه و جمعه براي ارتفاعات شمالغرب و بويژه قله ها و خط الرأس هاي البرز، بارش شديد برف و وزش باد شديد همراه كولاك و احتمال سقوط بهمن در مناطق مستعد مهياست.

☑️براي ارتفاعات نيمه غربي كشور، ارتفاعات زاگرس، بارش برف و وزش باد شديد و براي پايين دست رگبار باران و رعدوبرق بويژه طي پنجشنبه مورد انتظار است.

براي ارتفاعات شمال تهران بتدريج از پنجشنبه شرايط براي بارش برف و وزش باد شديد مهيا شده و براي پنجشنبه( عصر و شب) و جمعه (تا قبل از ظهر) بر شدت بارش برف و وزش باد افزوده ميشود.

☑️كولاك برف، احتمال وقوع بهمن و سرمازدگي (هايپوترمي)، كاهش ديد افقي و عمودي ناشي از مه آلودگي از تبعات فعاليت اين سامانه است.

توصيه مي شود براي روزهاي مذكور از فعاليت هاي كوهنوردي و تردد به مناطق كوهستاني، طبيعت گردي، ورزشهاي زمستاني مانند اسكي، تردد تله كابين و ساير فعاليت هاي مرتبط با كوهستان بويژه در ارتفاعات و قله هاي رشته كوه البرز  و شمال تهران پرهيز شود.