صعود بانوی کوهنورد گیلانی به قله آراگاتس ارمنستان

مسئول کمیته اسکای رانینگ هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان به قله آراگاتس ارمنستان صعود کرد.
به گزارش روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای وزرشی گیلان، نرگس قربانی پور مسئول کمیته اسکای رانینگ هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان، صعودی یک روزه به قله آراگاتس ارمنستان با ارتفاع ۴۰۹۰ متر انجام داد.
نرگس قربانی پور در ششم دی ماه سال جاری از مسیر شرقی قله آراگاتس موفق به این صعود شد.
مجری این صعود باشگاه سلام همنورد تهران بود و ۲۵ نفر از هفت استان کشور در این صعود شرکت داشتند.
هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان ضمن تبریک به این بانوی کوهنورد گیلانی، برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارد.