صیانت از غارها و حفظ اکوسیستم غارهای کشور

به گزارش سایت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران: با توجه به مستندات و مشاهدات انجام شده در برخی غارهای ارزشمند کشور از سوی کوهنوردان و سنگ‌نوردان حرکاتی شامل پیمایش‌های غیراصولی، استفاده از ابزار و تکنیک‌های منسوخ و انجام ورزش سنگنوردی در داخل غارها انجام می‌گیرد که علاوه بر احتمال بروز حادثه به سازنده‌های حساس و شکننده داخل غار، آسیب جدی و غیرقابل جبران وارد می‌آورند، مقتضی است ضمن ممانعت از اجرای چنین برنامه‌های غیراصولی، جهت بالابردن ضریب ایمنی و همچنین حفاظت از اکوسیستم ارزشمند غارهای کشور نسبت به برگزاری دوره‌های عمومی غارپیمایی که جهت آشنایی کلیه کوهنوردان و طبیعت دوستان و استفاده از زیبایی غار در کنار حفاظت از آنها، پایه‌گذاری شده است، اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را به این کمیته ارسال فرمایید.