حضور مسئول کمیته همگانی هیات استان گیلان در هفتمین نشست سالیانه مسئولین کمیته همگانی کل کشور

 

به گزارش روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان؛ آقای مسعود زارع (مسئول کمیته همگانی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان) در هفتمین نشست سالانه مسئولین کمیته های همگانی کشور حضور داشتند .
در اين نشست مسئول کمیته همگانی استان نیز به تشریح گزارش عملکرد کمیته همگانی استان و ارائه تقویم برنامه های آینده این کمیته در سال ۱۴۰۱ پرداختند .
بدینوسیله از زحمات آقای مسعود زارع و حضور ایشان در همایش تشکر و قدردانی می نماییم.