شناسایی نقاط قوت و ضعف سایت سنگنوردی شیرین دشت ماسوله

به گزارش روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان؛ در برنامه ای که توسط کمیته دیواره نوردی و صعودهای وزشی هیات استان انجام شد مسیر های قدیمی موجود در سایت سنگنوردی شیرین دشت ماسوله مورد بررسی قرار گرفت. در اینده نزدیک مسیرهای قدیمی این سایت سنگنوردی استان توسط کمیته های مربوطه ایمن سازی خواهد شد.