مسابقات قهرمانی دوی کوهستان

مسابقات قهرمانی دوی کوهستان انتخابی کشور در استان گیلان

مسابقات اسکای رانینگ ( ماده اسکای ) ۲۴ تیر ۱۴۰۱

 

مسابقات اسکای رانینگ ( ماده ورتیکال ) ۲۴ تیر ۱۴۰۱

 

 

تاریخ برگزاری این مسابقات ۲۴ تیر ۱۴۰۱ و مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ میباشد مکان منطقه درفک