مسابقه انتخابی دوی کوهستان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان جهت شرکت در مسابقه کشوری

 

مسابقه انتخابی دوی کوهستان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان جهت شرکت در مسابقه کشوری

 

مسابقات قهرمانی دوی کوهستان

#کوهنوردی #صعودهای_ورزشی #هیات_کوهنوردی_گیلان  #فدراسیون_کوهنوردی  #فدراسیون_کوهنوردی_و_صعودهای_ورزشی  #گیلان #اسکای_رانینگ  #ایران #رشت #دوی_کوهستان  #مسابقه